Sosyo-Kültürel Hedefler

2053'te 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusu içinde 100 milyona ulaşacağı tahmin edilen Türkiye'nin nüfus potansiyelinin niteliği ve verimliliğini artıracak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak

Eğitim sistemlerinin, yetenekleri değerlendirebilecek ve yaratıcılığı geliştirecek yönde düzenlenmesi konusunda öneriler geliştirmek

• İnsan kaynakları ve ar-ge faaliyetleri konusunda belirlenen vizyona ulaşılması için saptanan hedefler doğrultusunda stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak

Türkiye'nin tarihinden gelen kültürel zenginliğinin korunmasıyla, kültürler arası bir köprü konumunu sürdürmesi için uygulanması gereken politikalar konusunda fikirler geliştirmek ve Türk kültürünü çağın ötesine taşıyacak adımların atılmasına katkıda bulunmak

Türkiye’nin Türk ve İslam dünyasına yönelik vizyon ve politikalarını değerlendirmek ve gereken

stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak

 

YUKARI