Güvenliğe dair Hedefler

2053 yılında dünya için güvenlik sorunlarının ve buna bağlı olarak yeni güvenlik anlayışlarının neler olabileceği konusunda öngörüler ve öneriler geliştirmek

• Olası güvenlik sorunları karşısında Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte izlemesi gereken güvenlik stratejileri konusunda öneriler sunmak

• NATO, AGSP gibi uluslararası kurumların geliştirdiği yeni güvenlik anlayışları kapsamında Türkiye'nin bunlara katılımı ya da uyumu konusunda teknolojik, ekonomik, hukuki ve askerî alanda izlemesi gereken politikaların belirlenmesine katkı sağlamak

Türk Savunma ve Uzay Sanayisi’nin belirlenen güvenlik stratejilerine cevap verebilecek ölçüde yeteneklerinin artırılması konusunda teknolojik ve askeri alanda izlenmesi gereken yol haritası önerileri geliştirmek

• Suç örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi için küresel önlemler alınması ve uluslararası terörizmle mücadelede etkinliğin artırılması yönünde çalışmalara yol açacak öneriler sunmak

 

YUKARI