Siyasi Hedefler

2053 yılında dünya devletlerinin siyasi değerlerinin (demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları vb.) nasıl gelişeceğini belirlemek, bu ortamda Türkiye'nin tarihi ve kültürel derinliğinden gelen özelliklerini ortaya koymak, bunların dünyaya tanıtılması ve dünya sistemine kendisinin öncülüğünü yaptığı değerler ile nasıl katkı sağlayabileceği konusunda tartışma ortamı yaratmak

2053 yılında, bu değerlere paralel olarak Türk devlet yapısındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin uygulanabilirliği konusunda öneriler geliştirmek

• İstanbul’un fethinin 600. yıldönümü olan 2053 yılında, sahip olunan değerlerin siyasi alana yansıması hedefine ulaşacak adımların atılması ve bu değerler ışığında farklılıkların bir arada yaşamasını sağlayacak politikaların üretilmesine katkıda bulunmak

• Uluslararası ilişkiler, ekonomi, sosyo-kültürel vb. alanlardaki gelişmelerin siyasi istikrar zeminine oturtulması ve bunun için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi konusunda kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak

• “Türkiye için parlamenter rejim dışında başkanlık veya yarı başkanlık rejimleri uygulanabilir mi” sorusuna yanıtlar üretecek sistem tartışmaları yapmak

• Siyasi parti yapılanması, seçim sistemi, yasama ve yargı erklerinin etkinliklerinin artırılması konusunda yapılması gerekenlere dair öneriler geliştirmek

 

YUKARI