ETKİNLİKLER

Yöntem

Tümevarım, katılımcılık ve uzmanlaşma

Hazırlık Çalıştayları (Genel)

T2053 Akil Kişiler Kurulu Toplantıları/Çalışmaları                       

Çok Taraflı ve Çok Boyutlu Çalıştaylar      

Marka Şehir Toplantıları

Marka Şehir Konsept Belgeleri/Raporları

T2053 | Uluslararası Kongreler/Forumlar 

Marka Şirket/Üretim Modeli Toplantıları

Karar Alıcılara Brifing Toplantıları

Araştırma Projeleri ve Raporlarının Hazırlanması

TV Programları

Medya Konferansları

Diğer Akademik Çalışmalar

Stratejik Rapor, Kitap, Makale, Tez vb. Akademik Çalışmalar ile T2053 Ana Belgesi ve alt temaların belgelerinin Yayımlanması,

 

YUKARI