Değerler İnşası

"Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler" 

Medeniyet İnşası olmadan gelen refah ve gücün çürüme getireceği ön kabulünden hareketle, ülkenin medeniyet değerlerinin güncel yorumları ve ülkenin bu yorumları temsil yeteneği temel odak noktası olarak kabul edilir.

Bu doğrultuda atılacak adımlar Türkiye’nin 21. yüzyılda bölgesel ve küresel düzeylerdeki etkinliği ve saygınlığı üzerinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu çalışmalar Anadolu’daki medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak Türkiye ile dünyanın geleceğine dair yeni bir medeniyet perspektifi geliştirmek üzere akademik tartışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

 

Vizyon belgesi için tıklayınız

YUKARI