Bilimsel Hedefler

• Dünyada hızla gelişen teknolojinin 2053’te ulaşacağı nokta dikkate alınarak, Türkiye'nin de bu ilerlemeyi yakalaması ve teknoloji üretimini gerçekleştireceği altyapının hazırlanması konusunda öneriler geliştirmek

• Teknoloji üretiminin nasıl artırılacağı ve Türkiye'nin bu alanda tercih edilen bir ülke olmasının nasıl sağlanacağı konularına açılım kazandırmak

• Yeni güvenlik anlayışlarına bağlı olarak, Türk Savunma ve Uzay Sanayisi’nin geliştirilmesi yönünde yapılması gereken teknolojik atılımların saptanmasına yardımcı olmak

2053'te dünyadaki enerji potansiyelinin değerlendirilerek, bu konuda dışa bağımlılığın azaltılması için kendi kaynaklarını en verimli şekilde kullanan bir Türkiye'nin neler yapması gerektiği yönünde fikirler sunmak

• Kullanılan teknolojilerin çevreye verdiği zararın en alt düzeye indirilmesi için uluslararası yükümlülükler kapsamında ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek

Türkiye'de bilişim teknolojilerinin geliştirilip yaygınlaştırılması yönünde gerekenleri saptamak

• Nanoteknoloji, niyoteknoloji ve gen teknolojileri gibi alanlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu alanlarda çalışacak nitelikli kadroların oluşturulması için yapılması gerekenleri belirlemek.

 

YUKARI