Bilimsel Hedefler

• Dünyada hızla gelişen teknolojinin 2053’te ulaşacağı nokta dikkate alınarak, Türkiye'nin de bu ilerlemeyi yakalaması ve teknoloji üretimini gerçekleştireceği altyapının hazırlanması konusunda öneriler geliştirmek

• Teknoloji üretiminin nasıl artırılacağı ve Türkiye'nin bu alanda tercih edilen bir ülke olmasının nasıl sağlanacağı konularına açılım kazandırmak

• Yeni güvenlik anlayışlarına bağlı olarak, Türk Savunma ve Uzay Sanayisi’nin geliştirilmesi yönünde yapılması gereken teknolojik atılımların saptanmasına yardımcı olmak

• 2053'te dünyadaki enerji potansiyelinin değerlendirilerek, bu konuda dışa bağımlılığın azaltılması için kendi kaynaklarını en verimli şekilde kullanan bir Türkiye'nin neler yapması gerektiği yönünde fikirler sunmak

• Kullanılan teknolojilerin çevreye verdiği zararın en alt düzeye indirilmesi için uluslararası yükümlülükler kapsamında ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek

Türkiye'de bilişim teknolojilerinin geliştirilip yaygınlaştırılması yönünde gerekenleri saptamak

• Nanoteknoloji, niyoteknoloji ve gen teknolojileri gibi alanlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu alanlarda çalışacak nitelikli kadroların oluşturulması için yapılması gerekenleri belirlemek.

 

YUKARI