Sosyo-Kültürel Hedefler

• 2053'te 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusu içinde 100 milyona ulaşacağı tahmin edilen Türkiye'nin nüfus potansiyelinin niteliği ve verimliliğini artıracak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak

• Eğitim sistemlerinin, yetenekleri değerlendirebilecek ve yaratıcılığı geliştirecek yönde düzenlenmesi konusunda öneriler geliştirmek

• İnsan kaynakları ve ar-ge faaliyetleri konusunda belirlenen vizyona ulaşılması için saptanan hedefler doğrultusunda stratejiler geliştirilmesine katkı sağlamak

• Türkiye'nin tarihinden gelen kültürel zenginliğinin korunmasıyla, kültürler arası bir köprü konumunu sürdürmesi için uygulanması gereken politikalar konusunda fikirler geliştirmek ve Türk kültürünü çağın ötesine taşıyacak adımların atılmasına katkıda bulunmak

• Türkiye’nin Türk ve İslam dünyasına yönelik vizyon ve politikalarını değerlendirmek ve gereken

stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak

 

YUKARI