Güvenliğe dair Hedefler

• 2053 yılında dünya için güvenlik sorunlarının ve buna bağlı olarak yeni güvenlik anlayışlarının neler olabileceği konusunda öngörüler ve öneriler geliştirmek

• Olası güvenlik sorunları karşısında Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte izlemesi gereken güvenlik stratejileri konusunda öneriler sunmak

• NATO, AGSP gibi uluslararası kurumların geliştirdiği yeni güvenlik anlayışları kapsamında Türkiye'nin bunlara katılımı ya da uyumu konusunda teknolojik, ekonomik, hukuki ve askerî alanda izlemesi gereken politikaların belirlenmesine katkı sağlamak

• Türk Savunma ve Uzay Sanayisi’nin belirlenen güvenlik stratejilerine cevap verebilecek ölçüde yeteneklerinin artırılması konusunda teknolojik ve askeri alanda izlenmesi gereken yol haritası önerileri geliştirmek

• Suç örgütlerinin eylemlerinin engellenmesi için küresel önlemler alınması ve uluslararası terörizmle mücadelede etkinliğin artırılması yönünde çalışmalara yol açacak öneriler sunmak

 

YUKARI